Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt Webbyt
 
 
ENG
Webbyt
EST

Webbyt IFA ja YIN
Webbyt
Webbyt IFA Eesti
Webbyt
Webbyt Meie eesmärgid
Webbyt
Webbyt Põhikiri
Tagasi  Edasi
 IFA Eesti

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

IFA-Eesti on asutatud 2001. aastal eesmärgiga tekitada ühelt poolt vajalik ja kasulik ühine foorum kohalikele maksuekspertidele, teisalt aga võimaldada ka uusi rahvusvahelisi kontakte ja ligipääsu mahukale maksundusalasele informatsioonile. IFA-Eesti koondab maksunduse valdkonnas tegevaid või maksundusest huvitatud isikuid nii era- kui ka avalikust sektorist.

Eelpoolmainitud eesmärkide saavutamiseks korraldab IFA-Eesti oma liikmetele erialaseid seminare ning teeb koostööd IFA keskorganisatsiooni ning IFA filiaalidega teistes riikides. IFA - Eesti avaldab ka arvamusi maksualaste õigusaktide eelnõude kohta ning osalenud maksupoliitilistes aruteludes.

IFA-Eesti liikmete nimekirjaga võite tutvuda siin.

Lisaks võimalusele osaleda IFA-Eesti, IFA keskorganisatsiooni ning IFA teiste kohalike organisatsioonide poolt korraldatavatel üritustel saavad kõik IFA-Eesti liikmed igal aastal IFA keskorganisatsioonilt täiendavalt:

  • ametliku kutse IFA keskorganisatsiooni aastakongressile;
  • kaks köidet “Cahier de Droit Fiscal International” (umbes 600-800 leheküljelised väljaanded inglise keeles, mis sisaldavad kahe maailmas päevakorral oleva maksuprobleemi võrdlevat analüüsi eri riikide vaatevinklist). Terviklik nimekiri eelnevate aastate teemadest on saadaval aadressil: www.ifa.nl.
 
Free website - Webbyt