Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt Webbyt
 
 
ENG
Webbyt
EST
Tagasi  Edasi
 UUDISED

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 

IFA-Eesti töögrupi arvamus panditulumaksu eelnõu osas

15.05.2017

IFA-Eesti edastas nn panditulumaksu kehtestamise plaani sisaldava eelnõu (458 SE) osas Riigikogu Rahanduskomisjonile pöördumise, milles tuuakse välja maksu kehtestamisega kaasnevad negatiivsed mõjud Eesti majandusele.
 

IFA-Eesti töögrupp, mis koosneb Eesti juhtivatest maksuõiguse spetsialistidest ja praktikutest, on selgel seisukohal, et sellisel kujul panditulumaksu regulatsiooni kehtestamine (kontsernisiseste laenude maksustamine) hägustab oluliselt senist tulumaksusüsteemi ning sisuliselt kaotab Eesti maksusüsteem senise unikaalsuse. Planeeritav panditulumaks ei too uusi püsivaid maksulaekumisi ning pigem on tulemus vastupidine, sest muudatus pärsib Eestisse tehtavaid välisinvesteeringuid ja Eestis asuvate ettevõtete tegevust rahvusvaheliste kontsernide koosseisus. Seega ei toetanud töögrupp uue tulumaksukohustuse lisamist senisesse seadusesse.

Samas pöördumises esitas töögrupp ka nn miinimumprogrammina oma muudatusettepanekud eelnõu (458 SE) osas, kui eelnõu peaks siiski Riigikogus hääletusele minema. Töögrupp pidas oluliseks sätestada eelnõus selge reegel, mis välistaks tulumaksukohustusse kehtestamise kontsernisisestele tagatistele (maksukohustus tekiks alles tagatiste realiseerimisel), samuti sätestada senisest selgemini erandid kontsernikonto kasutamisega seotud maksuerandite kohta ning põhjalikult kaaluda praegu eelnõus sisalduva 2- aastase põhjendatust, mis näeb ette ajutise tulumaksukohustuse muutumise lõplikuks kohustuseks kui laenu ei tagastata 2 aasta jooksul. Arvamuses sisaldub veel mitmeid olulisi ettepanekuid eelnõu osas. Arvamusega saab tutvuda siin:

>>
IFA-Eesti töögrupi arvamus panditulumaksu eelnõu osas 2017

 

 

 

 

 

 

 

 
Free website - Webbyt